Cetra Life søger analytisk og ambitiøs kollega. Er det dig?

Kort om os

Cetra Life foretager opkøb og partnerskaber inden for den nordiske pensions- og livsforsikringssektor og relaterede brancher hertil.  Nuværende portefølje inkluderer Norli Pension (norlipension.dk), Norli Liv og Pension (norli.dk – tidl. Alm. Brand Liv og Pension) og Gabler (gabler.no).


Vi har høje vækstambitioner, og målsætningen er på kort sigt at opnå minimum DKK 100 mia. i samlede hensættelser. Vi har et dedikeret fokus på at opsøge nye strategiske muligheder på tværs af Norden ift. både bestande og virksomhedsopkøb.

Vi arbejder på tværs af porteføljeselskaberne med løbende kontakt til bestyrelse og ledelse, med hvem der er en høj grad af involvering, hvad enten det drejer sig om strategiske eller økonomiske overvejelser.

Nedenfor er en oversigt over nogle af de opgaver, som vil være en del af dit ansvarsområde:


 • Foretage analyser af nuværende porteføljeselskaber
 • Udarbejde analyser af nye bestande i forbindelse med tilbudsprocesser
 • Deltage i udviklingen af nye modeller samt videreudvikling af eksisterende modeller til brug for værdiansættelse eller andre analyser
 • Samarbejde med bestyrelse, ledelse og medarbejdere i porteføljeselskaber
 • Deltagelse i møder og processer med potentielle opkøbsmuligheder mm.
 • Rapportering til ejere
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til ejere samt mulige forretningspartnere

Om kandidaten

Faglige kvalifikationer

 • 3-6 års erfaring fra investment banking, corporate finance, private equity, consulting eller lignende
 • Uddannelsesbaggrund: Økonomi, matematik eller aktuar
 • God erfaring med at arbejde med Excel og Powerpoint
 • Erfaring med programmering vil være et plus (f.eks. VBA)
 • Kendskab til lovgivning på forsikringsområdet

Personlige kompetencer

 • Du har stærke analytiske evner
 • Du er i stand til at simplificere og formidle komplekse budskaber
 • Du taler dansk, svensk eller norsk, og er komfortabel med at arbejde i et dansktalende miljø
 • Du er flydende på engelsk

Hvis ovenstående lyder tiltalende, så send din ansøgning til job@cetralife.com. Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 

Har du indledningsvis nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på ovenstående mail.